Favorilerim
Tüm Türkiye'ye Ücretsiz Kargo Avantajı.

Neden Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemlerini Kullanmalıyız?

Tarih: 15.06.2023 13:24
Neden Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemlerini Kullanmalıyız?
Güneş Enerjili Tarımsal Sulama uygulamalarıyla çevresel etkileri azaltarak enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Detaylar yazımızda…

Tarımsal Sulama Nedir?

Tarımsal Sulama, tarım alanlarında bitki büyümesi ve verimlilik için su kaynaklarının bilinçli ve düzenli bir şekilde kullanılması sürecidir. Bu süreçte, tarım alanlarına su sağlanır ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarı ve zamanlaması kontrol edilir. Tarımsal sulama, bitkilerin büyüme döngüsü boyunca su ihtiyaçlarını karşılar ve bu da bitki gelişimini ve ürün verimini olumlu yönde etkiler. Su, bitkilerin fotosentez yapması, besinleri alması ve metabolik süreçlerini sürdürmesi için hayati bir öneme sahiptir. Doğal yağış miktarı yetersiz veya düzensiz olduğunda bitkilerin yaşaması ve verimli bir şekilde büyümesi için su temin etmek amacıyla tarımsal sulama sistemleri kullanılır. Doğal yağış miktarı tarım alanları için yetersiz veya düzensiz olduğunda, farklı sulama yöntemleri kullanılarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarı ve zamanlaması düzenlenir. 
 

Tarımsal Sulamada Kullanılan Yöntemler

Bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duydukları suyun etkin bir şekilde sağlandığı önemli bir süreç olan tarımsal sulama sürecinde kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, suyun bitkilerin kök bölgelerine düzenli bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bu sayede bitkilerin su ihtiyaçları karşılanır ve tarım faaliyetleri sürdürülebilir hale gelir. 

Sulama yöntemleri, tarım alanının özelliklerine, bitki türüne ve su kaynaklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her yöntemin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Bu yöntemlerin seçimi, su verimliliği, enerji tüketimi, maliyetler ve tarımsal verimlilik gibi faktörleri dikkate almayı gerektirir. Dilerseniz başlıca sulama yöntemlerini aşağıda ele alalım.

Damla Sulama  
Damla sulama, tarımsal sulama yöntemlerinden biridir ve bitkilere suyun doğrudan kök bölgelerine damla damla verildiği bir sistemdir. Bu yöntemde, su kaynağından gelen su, özel olarak tasarlanmış borular ve damla sulama emicileri aracılığıyla bitkilerin kök bölgelerine dağıtılır. Bu yöntemin birçok avantajı vardır. Damlama sulama sistemi, suyu noktasal olarak uyguladığı için yabancı otların büyümesini azaltır ve bitki hastalıklarının yayılma riskini düşürür. Ayrıca, toprak erozyonunu azaltır ve besin maddelerinin bitkiler tarafından daha etkili bir şekilde emilmesini sağlar. Damla sulama, su tasarrufu, verimli tarım ve sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından önemli bir rol oynasa da otomatik zamanlayıcılarla birlikte kullanılmadığında güneş enerjili sistemler kadar avantajlı olmayabilir. 
 
Basınçlı Sulama
Basınçlı sulama, tarımsal sulama yöntemlerinden biridir ve suyun yüksek basınç altında tarım arazisine dağıtıldığı bir sistemdir. Bu yöntemde, su pompaları veya sulama sistemleri tarafından sağlanan su, boru hatları veya sprinkler (yağmurlama sistemi, fıskiye) vasıtasıyla tarım alanına püskürtülür. Bu yöntemde, suyun yüksek basınç altında püskürtülmesi, suyun daha geniş bir alana yayılmasını sağlar. Bu şekilde tarım alanının şekli ve eğimi ne olursa olsun uygulama yapılabilir. Ancak ekipman maliyeti, enerji tüketimi, su kaybı, toprak erozyonu tehlikesi açısından bakıldığında sürdürülebilir ve çevre dostu bir uygulama sayılmayabilir. Bitki yaprakları da sulamaya dahil edildiğinden yaprakların ıslak kalması bazı bitki hastalıklarını beraberinde getirebilir. 

Yüzey Sulama 
Yüzey sulama, suyun toprak yüzeyinde yayılmasına ve bitkilerin kök bölgelerine sızmasına dayanır. Su, tarım arazisi üzerinde düşük bir eğimle hareket ederken bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için toprağa sızar. Yüzey sulama sistemi, genellikle düşük maliyetli malzemelerden yapılan kanallar ve sulama yatakları kullanılarak oluşturulabilir. Ancak, yüzey sulama yönteminin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Yüzey sulamada su verimliliği düşük olabilir çünkü suyun buharlaşması ve sızması gibi kayıplar yaşanabilir. Düşük eğimli arazilerde sulama daha etkili olabilirken, yüksek eğimli arazilerde suyun düzgün bir şekilde yayılması zor olabilir. Ayrıca yüzey sulama sistemi, toprak erozyonuna ve su sızıntısına yol açabilir. Su kaynaklarını en çok sömüren sulama yöntemlerinden biri olarak bilinir.
 

Solar Tarımsal Sulama Sistemleri Nedir?

Solar tarımsal sulama sistemleri, güneş enerjisi ile çalışan ve tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan sürdürülebilir bir çözümdür. Bu sistemler, güneş panelleri aracılığıyla güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür ve su pompaları ile sulama ekipmanlarını çalıştırır. Güneş Enerjisi ile Sulama, çevre dostu bir seçenek olup enerji tasarrufu sağlar ve elektrik maliyetlerini azaltır. Bu sistemler, özellikle uzak bölgelerde veya elektrik altyapısının sınırlı olduğu alanlarda etkili bir çözüm sunar. Güneş enerjisi ile sulama, tarımsal verimliliği artırırken doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlar.
 

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi Avantajları 

Güneş Enerjisi ile Tarımsal Sulama sistemleri birçok avantaja sahiptir. İlk etapta ele alınan özellik sürdürülebilir olmasıdır. Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve çevre dostudur. Güneş enerjisi kullanılarak çalışan sulama sistemleri, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltır ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltır. Güneş enerjili sulama sistemleri elektrik enerjisi ihtiyacını güneş panelleri aracılığıyla karşılar. Bu da enerji maliyetlerini düşürür ve işletme maliyetlerini azaltır. Güneş enerjili sulama sistemlerinin işletme maliyeti genellikle düşüktür. Güneş enerjisi ücretsiz olduğu için, güneş panellerinin kurulum ve bakım maliyetleri dışında ekstra bir enerji maliyeti oluşmaz. 

Güneş Enerjili Sulama sistemleri elektrik altyapısı olmayan veya uzak bölgelerde de kullanılabilir. Bu sistemler, sulama ihtiyacını güneş enerjisi ile karşıladığından uzaktaki tarım alanlarında kolaylık sağlar. Ayrıca bu sulama yönteminde güneş enerjisi günlük olarak sağlanır; çoğu tarım alanı için bol miktarda güneş ışığının mevcut olduğu düşünülürse güneş enerjili sulama sistemlerinin güvenilir bir şekilde çalıştığını rahatça söyleyebiliriz. 
 

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi Bileşenleri

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemleri, verimli bir şekilde çalışabilmek için çeşitli bileşenlere ihtiyaç duyar. Bu bileşenler, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek, suyu pompalamak, sulama sürecini kontrol etmek ve suyu depolamak için bir araya gelerek etkili bir sulama sistemini oluştururlar. Her bir bileşenin doğru bir şekilde çalışması, güneş enerjili tarımsal sulama sisteminin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlar.
 

Güneş Paneli

Güneş Paneli çeşitlerinin görevi, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürmek ve güneş enerjisini kullanarak sulama sistemini çalıştırmaktır. Güneş paneli, fotovoltaik hücrelerden oluşur ve güneşten gelen ışığı alarak elektrik enerjisine dönüştürür. Bu elektrik enerjisi, sulama sistemini çalıştırmak için kullanılır, böylece tarım arazisine su sağlanır. Güneş Paneli hakkındaki detaylı bilgiler için daha önce kaleme aldığımız “Güneş Paneli Hakkında Bilinmesi Gerekenler” blog yazımızı da değerlendirebilirsiniz. 
 

Dalgıç Pompalar

Dalgıç Pompa, tarım arazisine su taşıma ve dağıtma işlevini yerine getiren öenmli bir ekipmandır. Bu pompalar, farklı tiplerde karşımıza çıkar. Tarımsal sulama teknolojisi geliştikçe, yeni nesil araçlar kullanılarak yer altı suyunu çekme ve pompalama işlemleri gerçekleşmeye başlamıştır. Bu ilerlemeler sayesinde yağmurlama, damla sulama, salma ya da pivot sulama gibi yöntemler için dalgıç pompa teknolojisi önemli bir gelişme kaydetmiştir. Dalgıç pompalar, elektrikli motorlarla bütünleşik olan ve havuz, sondaj kuyusu, gölet, baraj gibi su kaynaklarından su çekme ve pompalama amacıyla kullanılan cihazlardır. Tarımsal sulamada kullanılan dalgıç pompalar, şebeke enerjisi, jeneratörler veya güneş panelleriyle çalışabilme özelliğine sahiptir. Pompanın yerleştirileceği derinlik ve saatinde ihtiyaç duyulan su miktarına bağlı olarak, farklı güç seçeneklerine sahip dalgıç pompalar mevcuttur. Beygir Gücü (HP) pompanın gücünü belirtir, Kilowatt (Kw) değeri, pompanın enerji tüketimini gösterir ve basitçe, bir saat boyunca harcadığı enerji miktarını ifade eder. Monofaze pompa terimi, pompanın tek fazlı çalıştığını ve 220 volt elektrikle çalışabildiğini ifade ederken, trifaze pompa terimi ise pompanın üç fazlı olduğunu ve 380 volt elektrikle çalıştığını ifade eder. En çok talep edilen dalgıç pompalar genellikle 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ve 50 beygir gücü (Hp) değerinde olan modellerdir. Bu pompalar, farklı derinliklerden su çekme ihtiyacına yönelik olarak tasarlanmışlardır. Dolayısıyla, pompanın yerleştirileceği derinlik ve saatlik su ihtiyacı iyi bilinmelidir. Dalgıç pompaların belirli bir derinlikte saatte ne kadar su verebilecekleri hesaplanabilir. Örneğin, 2 beygir gücüne sahip bir dalgıç pompa, 100 metre derinliğe yerleştirildiğinde saatte yaklaşık 2,7 ton su pompalama kapasitesine sahipken aynı pompa ile 33 metre derinlikten saatte 6 ton su pompalanabilecektir. Dalgıç Pompa Satın Alma noktasında Yapıbahçe Enerji’den Dalgıç Pompa Fiyatları için verimli bir online inceleme yapabilirsiniz. 
 

Sulama Pompası İnverteri

Sulama Pompası İnverteri, güneş enerjili tarımsal sulama sistemlerinde önemli bir bileşendir. Görevi, güneş panelinden gelen değişken DC (doğru akım) gücünü, sulama pompasının ihtiyaç duyduğu sabit AC (alternatif akım) gücüne dönüştürmektir. İnverter, DC gücü doğru dalga formuna dönüştürerek, sulama pompasının verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca, sulama pompasının hızını ve gücünü kontrol ederek, suyun doğru miktar ve basınçta tarım arazisine dağıtılmasını sağlar. Sulama pompası inverteri, güneş enerjili tarımsal sulama sistemlerinin verimliliğini artırır, enerji tasarrufu sağlar ve pompaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. 
 

Çelik Konstrüksiyon Ayak 

Güneş enerjili tarımsal sulama sistemlerinde kullanılan çelik konstrüksiyon ayaklar, güneş panellerini yüksek ve sabit bir şekilde tutmak için tasarlanmış kurulum bileşenidir. Bu ayaklar, güneş panellerini toprak seviyesinden yukarıya taşır ve güneş ışığının daha verimli bir şekilde panel yüzeyine ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda, güneş panelinin güneşe en uygun açıda konumlanmasını sağlayarak güneş ışınlarının daha fazla enerjiyi yakalamasını sağlar. Çelik konstrüksiyon ayakların avantajları arasında sağlamlığı, dayanıklılığı, uzun ömürlü olması ve kolay montaj imkânı bulunur. Bu ayaklar çelik galvanizden üretilir, bir defaya mahsus olarak takılır ve uzun ömürlü bir kullanım sağlar. 
 

Solar Tarımsal Sulama Çözümleri Yapıbahçe Enerji’de! 

Yapıbahçe Enerji, güneş enerjisi ile çalışan tarımsal sulama sistemleriyle, verimli, sürdürülebilir ve doğa dostu bir tarım deneyimi sunar. Güneş enerjisiyle çalışan sulama çözümleri, enerji tasarrufu sağlar ve sürdürülebilir tarımı destekler. Bu şekilde ileri vadede su kaynaklarını sömürmeyen etkili ve verimli bir sulamadan bahsedebiliriz.
 
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...